Ścieżka dydaktyczna im. Kazimierza Łusiewicza

W Parowie Cieleszyńskim utworzona została w 2003 r. ścieżka dydaktyczna im.Kazimierza Łusiewicza, która składa się z 7 punktów informacyjnych opisujących walory przyrodnicze i geomorfologiczne parowu, a jej długość...

Szlak przyrody w gminie Warlubie

Dwa dęby szypułkowe o obwodach w pierścienicy 570 i 580 cm rosnące przy drodze: Rulewo – Bąkowo na działce ewidencyjnej nr 61 obrębu Bąkowo. Dąb...

Rzeka Wda

Ważnym elementem krajobrazu Wdeckiego Parku Krajobrazowego obok rzeźby terenu i szaty roślinnej są wody powierzchniowe. Obszar parku należy do zlewni Wisły i jej lewego...

Rezerwat przyrody “Dury”

Ścisły rezerwat wodno-torfowiskowy Dury położony jest 4 km na północ od Osią w pobliżu drogi Osie-Skórcz. Tworzą go cztery jeziorka dystroficzne wraz z otaczający...

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

2 czerwca 2010 roku jest szczególną datą w historii ochrony Borów Tucholskich. W tym dniu obradująca w Paryżu Międzynarodowa Rada Koordynacyjna programu Człowiek i Biosfera (MAB) zadecydowała o utworzeniu...

Łabędź krzykliwy

Wielkością nie ustępuje dobrze nam znanemu łabędziowi niememu. Cały biały z żółtą nasadą dzioba i czarnym jego zakończeniem. Jak sama nazwa wskazuje, odzywa się...

Rezerwat Osiny

Rezerwat ( torfowiskowy ) - o powierzchni ogólnej 21,91 ha. Torfowiska wysokie i przejściowe zajmują przeważający obszar rezerwatu, a stanowiące je drzewostany tworzy głównie olcha czarna,...

Zalew Żurski

W  1929 roku w wyniku powstania Elektrowni Wodnej w Żurze utworzony został na Wdzie zbiornik zaporowy o powierzchni 440ha z bogato rozwiniętą linią brzegową...

Bielik

Nasz największy ptak szponiasty i jeden z największych w Europie. Przede wszystkim wielki – rozpościera swoje skrzydła na szerokość blisko 2,5m. Nasz największy ptak...

Rezerwat przyrody Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego w Szczerkowie

Rezerwat leśny Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego w Szczerkowie położony jest 9 km na północ od Osia. Utworzony został w celu ochrony największego w Europie Środkowej...