„Czarcie Góry”

Potocznie zwane Diabelcami. Rozpoczynają się w okolicach ujścia Wdy do Wisły. To rozciągające się między Świeciem a Sartowicami urwiste, porośnięte lasem parowy, stoki i klify z których...

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

Dyrekcja: Świecie, ul. Sądowa 5; tel. 52 33 15 000; dolwislapark@poczta.wp.plW 1993 roku nad Dolną Wisłą utworzony został Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych, w 1998 roku utworzono Chełmiński...

Kamień Napoleoński

O wymiarach ok. 110 na 150 cm. Z nieznanych powodów wyryto na nim  piastowską koronę i dwa krzyże maltańskie. Być może mają one związek...

Rezerwat „Ostnicowe Parowy Gruczna”

zajmuje powierzchnię 24 ha. Zbocza doliny Wisły między Grucznem i Topolinkiem przyciągają botaników ze względu na stanowiska rzadkich gatunków kserotermicznych. Najcenniejszym gatunkiem jest ostnica...

Rezerwat Grabowiec

W pobliżu Sartowic. Ma powierzchnię 27 ha. Jest rezerwatem leśnym. Wyróżnia się licznymi wąwozami i wzniesieniami urozmaicającymi teren. Obszar ten został objęty ochroną ze...

Rezerwat przyrody Jezioro Piaseczno

Najmłodszy rezerwat przyrody „Jezioro Piaseczno” utworzony został w 2001 r. Położony jest 4 km na północ od wsi Łążek. Piaseczno jest jeziorem polodowcowym typu...

Rezerwat Kuźnica

Rezerwat leśny znajduje się w nadleśnictwie Warlubie i zajmuje powierzchnię około 7 ha. Został utworzony w 1965 roku dla zachowania w celach naukowych fragmentu...

Wały przeciwpowodziowe w gminie Dragacz

Niskie wały przeciwpowodziowe były budowane na tym terenie już w okresie nowożytnym. Największą szkodę Wisła wyrządziła jednak w 1855 r., kiedy to na skutek...

Rezerwat geomorfologiczny “Jezioro Fletnowskie”

Rezerwat geomorfologiczny "Fletnowo", o powierzchni ok. 25 ha, leży w zlewni rzeki Raczki będącej dopływem Mątawy (gmina Dragacz). Rynna fletnowska ma długość 10 km...

Rezerwat leśny Płutowo

Ścisły rezerwat leśny "Płutowo", o powierzchni prawie 18 ha. obejmuje część śródpolnego wcięcia erozyjnego w wysoczyznę morenową bezpośrednio sąsiadującą z doliną Wisły (gmina Chełmno)....