„Czarcie Góry”

Potocznie zwane Diabelcami. Rozpoczynają się w okolicach ujścia Wdy do Wisły. To rozciągające się między Świeciem a Sartowicami urwiste, porośnięte lasem parowy, stoki i klify z których...

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

Dyrekcja: Świecie, ul. Sądowa 5; tel. 52 33 15 000; dolwislapark@poczta.wp.plW 1993 roku nad Dolną Wisłą utworzony został Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych, w 1998 roku utworzono Chełmiński...

Wdecki Park Krajobrazowy – brama Borów Tucholskich

Zapraszamy w Bory Wschodnia część Borów Tucholskich, a zwłaszcza tereny w środkowym biegu rzeki Wdy, od dawna urzekały pięknem lasów, czystymi wodami oraz dużą różnorodnością...

Zimorodek

Zimorodki to w przeważającej większości gatunki tropikalnych i subtropikalnych stref klimatycznych. Nasz rodzimy zimorodek (Alcedo atthis) jest jedynym gatunkiem występującym w tak północnych krańcach...

Szlak przyrody w gminie Świekatowo

Rzeźba terenu została ukształtowana podczas ostatniego  zlodowacenia, około 16,5 tys. lat temu. Najczęściej występującą formą są płaskie i faliste równiny morenowe oraz sandrowe. Gmina Świekatowo...

Lelek

Niby to ptak, a wygląda jak zwykły kawałek kory, na jego widok człowiekowi nasuwają się bardzo różne skojarzenia, jednym słowem ptak kameleon. Wprawdzie nie...

Projektowany rezerwat geomorfologiczny „Parów Cieleszyński” „Cuda natury”

Parów Cieleszyński jest jedną z najokazalszych tego typu form terenu po tej stronie Wisły. Posiada ponad 4 km długości i ok. 50 m  głębokości. Na jego obszarze...

Rezerwat biosfery „Bory Tucholskie”

W wyniku starań Lokalnej Grupy Działania „Sandry Brdy”, Stowarzyszenia „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie”, przy wsparciu Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Tucholskiego Parku Krajobrazowego, Wdeckiego Parku...

Kamień Napoleoński

O wymiarach ok. 110 na 150 cm. Z nieznanych powodów wyryto na nim  piastowską koronę i dwa krzyże maltańskie. Być może mają one związek...

Rzeka Wda

Ważnym elementem krajobrazu Wdeckiego Parku Krajobrazowego obok rzeźby terenu i szaty roślinnej są wody powierzchniowe. Obszar parku należy do zlewni Wisły i jej lewego...