Rezerwat Osiny

11385

Rezerwat ( torfowiskowy ) – o powierzchni ogólnej 21,91 ha.

Torfowiska wysokie i przejściowe zajmują przeważający obszar rezerwatu, a stanowiące je drzewostany tworzy głównie olcha czarna, brzoza omszona i sosna pospolita.