Rezerwat Kuźnica

17184

Rezerwat leśny znajduje się w nadleśnictwie Warlubie i zajmuje powierzchnię około 7 ha. Został utworzony w 1965 roku dla zachowania w celach naukowych fragmentu boru wilgotnego wyrosłego w specjalnych warunkach glebowych i wilgotnościowych.