Rezerwat „Ostnicowe Parowy Gruczna”

18128

zajmuje powierzchnię 24 ha. Zbocza doliny Wisły między Grucznem i Topolinkiem przyciągają botaników ze względu na stanowiska rzadkich gatunków kserotermicznych. Najcenniejszym gatunkiem jest ostnica Jana, stepowa trawa rzadko spotykana w Polsce. Na powierzchni 1,5 ara rośnie około 200 kęp kwitnących i owocujących roślin. Spotkać tu można rzadkie gatunki motyli i chrząszczy a od 2002 r. podjęta została próba przywrócenia wypasu owiec wrzosówek.