Rezerwat biosfery „Bory Tucholskie”

W wyniku starań Lokalnej Grupy Działania „Sandry Brdy”, Stowarzyszenia „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie”, przy wsparciu...

Szlak przyrody w gminie Warlubie

Dwa dęby szypułkowe o obwodach w pierścienicy 570 i 580 cm rosnące przy drodze: Rulewo...

Szlak przyrody w gminie Świekatowo

Rzeźba terenu została ukształtowana podczas ostatniego  zlodowacenia, około 16,5 tys. lat temu. Najczęściej występującą formą są...

„Czarcie Góry”

Potocznie zwane Diabelcami. Rozpoczynają się w okolicach ujścia Wdy do Wisły. To rozciągające się między Świeciem a...

Wdecki Park Krajobrazowy – brama Borów Tucholskich

Zapraszamy w Bory Wschodnia część Borów Tucholskich, a zwłaszcza tereny w środkowym biegu rzeki Wdy, od...

Aleja Dębowa Łowinek

Mieszkańcy Łowinka żyją w otoczeniu świętych drzew, bowiem przez całą ich wieś przebiega aleja  dębowa. Dziewięćdziesiąt...

Ścieżka dydaktyczna im. Kazimierza Łusiewicza

W Parowie Cieleszyńskim utworzona została w 2003 r. ścieżka dydaktyczna im.Kazimierza Łusiewicza, która składa się z 7...

Projektowany rezerwat geomorfologiczny „Parów Cieleszyński” „Cuda natury”

- plejstoceńskie piaskowce – zlepieńce Rezerwat sąsiaduje od zachodu z wsią Cieleszyn, zaś od wschodu z drogą...

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwislańskiego

Dyrekcja: Świecie, ul. Sądowa 5; tel. 52 33 15 000; dolwislapark@poczta.wp.plW 1993 roku nad Dolną Wisłą utworzony...