Rezerwat Kuźnica

Rezerwat leśny znajduje się w nadleśnictwie Warlubie i zajmuje powierzchnię około 7 ha. Został utworzony...

Rezerwat Grabowiec

W pobliżu Sartowic. Ma powierzchnię 27 ha. Jest rezerwatem leśnym. Wyróżnia się licznymi wąwozami i...

Wały przeciwpowodziowe w gminie Dragacz

Niskie wały przeciwpowodziowe były budowane na tym terenie już w okresie nowożytnym. Największą szkodę Wisła...

Kamień Napoleoński

O wymiarach ok. 110 na 150 cm. Z nieznanych powodów wyryto na nim  piastowską koronę...

Rezerwat „Ostnicowe Parowy Gruczna”

zajmuje powierzchnię 24 ha. Zbocza doliny Wisły między Grucznem i Topolinkiem przyciągają botaników ze względu...

Rezerwat leśny Płutowo

Ścisły rezerwat leśny "Płutowo", o powierzchni prawie 18 ha. obejmuje część śródpolnego wcięcia erozyjnego w...

Rezerwat geomorfologiczny “Jezioro Fletnowskie”

Rezerwat geomorfologiczny "Fletnowo", o powierzchni ok. 25 ha, leży w zlewni rzeki Raczki będącej dopływem...

Rezerwat przyrody Miedzno

Rezerwat ornitologiczny Jezioro Miedzno położony jest 4 km na północny wschód od Osia. Został utworzony...

Rezerwat przyrody Jezioro Ciche

Rezerwat Jezioro Ciche położony jest przy drodze prowadzącej do leśniczówki Zalesie. Głównym celem ochrony jest...

Rezerwat przyrody Jezioro Piaseczno

Najmłodszy rezerwat przyrody „Jezioro Piaseczno” utworzony został w 2001 r. Położony jest 4 km na...