Rezerwat Kuźnica

Rezerwat leśny znajduje się w nadleśnictwie Warlubie i zajmuje powierzchnię około 7 ha. Został utworzony w 1965 roku dla zachowania w celach naukowych fragmentu...

Rezerwat Grabowiec

W pobliżu Sartowic. Ma powierzchnię 27 ha. Jest rezerwatem leśnym. Wyróżnia się licznymi wąwozami i wzniesieniami urozmaicającymi teren. Obszar ten został objęty ochroną ze...

Wały przeciwpowodziowe w gminie Dragacz

Niskie wały przeciwpowodziowe były budowane na tym terenie już w okresie nowożytnym. Największą szkodę Wisła wyrządziła jednak w 1855 r., kiedy to na skutek...

Kamień Napoleoński

O wymiarach ok. 110 na 150 cm. Z nieznanych powodów wyryto na nim  piastowską koronę i dwa krzyże maltańskie. Być może mają one związek...

Rezerwat „Ostnicowe Parowy Gruczna”

zajmuje powierzchnię 24 ha. Zbocza doliny Wisły między Grucznem i Topolinkiem przyciągają botaników ze względu na stanowiska rzadkich gatunków kserotermicznych. Najcenniejszym gatunkiem jest ostnica...

Rezerwat leśny Płutowo

Ścisły rezerwat leśny "Płutowo", o powierzchni prawie 18 ha. obejmuje część śródpolnego wcięcia erozyjnego w wysoczyznę morenową bezpośrednio sąsiadującą z doliną Wisły (gmina Chełmno)....

Rezerwat geomorfologiczny “Jezioro Fletnowskie”

Rezerwat geomorfologiczny "Fletnowo", o powierzchni ok. 25 ha, leży w zlewni rzeki Raczki będącej dopływem Mątawy (gmina Dragacz). Rynna fletnowska ma długość 10 km...

Rezerwat przyrody Miedzno

Rezerwat ornitologiczny Jezioro Miedzno położony jest 4 km na północny wschód od Osia. Został utworzony w celu ochrony bogatych stanowisk populacji ptactwa wodnego i...

Rezerwat przyrody Jezioro Ciche

Rezerwat Jezioro Ciche położony jest przy drodze prowadzącej do leśniczówki Zalesie. Głównym celem ochrony jest roślinność wodna, bagienna oraz fragmenty grądu subkontynentalnego, gdzie niezwykle...

Rezerwat przyrody Jezioro Piaseczno

Najmłodszy rezerwat przyrody „Jezioro Piaseczno” utworzony został w 2001 r. Położony jest 4 km na północ od wsi Łążek. Piaseczno jest jeziorem polodowcowym typu...