Rezerwat geomorfologiczny “Jezioro Fletnowskie”

18798

Rezerwat geomorfologiczny “Fletnowo”, o powierzchni ok. 25 ha, leży w zlewni rzeki Raczki będącej dopływem Mątawy (gmina Dragacz). Rynna fletnowska ma długość 10 km i rozpoczyna się w pobliżu Bzowa położonego na wysoczyźnie morenowej. Stąd biegnie około 1,5 km na południe. Szerokość tego fragmentu rynny wynosi 250 m, a głębokość 20 m. W przedłużeniu rynny istnieje zagłębienie o szerokości 500 m i głębokości 10 m.

Rynna fletnowska jest ważnym obiektem dla oceny i datowania rozwoju Doliny Dolnej Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. Stanowi przykład procesów geomorfologicznych i tworzenia się form rzeźby terenu. Powierzchnia rezerwatu wynosi łącznie około 25 ha, w tym 7,5 ha to bagna i cieki oraz 17,5 ha las. Na terenie rezerwatu występują zbiorowiska szuwarów wielkoturzycowych i szuwarów trawiastych. W środkowej części znajdują się zbiorowiska prymitywnych rzęs, tworzące duże skupienia na całej powierzchni. Na obrzeżach torfowisk występuje drzewostan typowy dla olsów (olsza czarna, brzoza omszona).