Strona główna Informacja o zakresie działalności Starostwa w Polskim Języku Migowym

Informacja o zakresie działalności Starostwa w Polskim Języku Migowym

Zgodnie z art. 6 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami publikujemy nagrania w Polski Języku Migowym na temat działalności Powiatu Świeckiego.

To kolejny krok w kierunku zapewnienia lepszej obsługi osób z niepełnosprawnościami, a także osób stale lub czasowo posiadających szczególne potrzeby w zakresie pokonywania bariery w komunikowaniu się. Wcześniej na naszej stronie zamieściliśmy już odczytywane maszynowo pliki, a także informacje o zakresie działalności Powiatu w tekstach łatwych do czytania tzw. ETR.

Informacje ogólne o zakresie działalności Starostwa

Informacje o wybranych zadaniach poszczególnych wydziałów

Wydział Finansowy

Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego

Biuro Rady

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wydział Organizacyjny

Wydział Współpracy i Zamówień Publicznych