Od 2011 roku Starostwo Powiatowe w Świeciu w ramach promocji powiatu stosuje Księgę Znaku oraz System Identyfikacji Wizualnej dla Powiatu Świeckiego.

Logo powiatu

Logo z adresem strony

 

Księga Znaku

Księga znaku opisuje logo Powiatu Świeckiego, jego parametry techniczne, kolorystykę oraz zasady jego stosowania.

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej prezentuje przykładowe publikacje i materiały promocyjne przygotowane zgodnie z Księgą Znaku.

Poniżej można pobrać logo Powiatu Świeckiego, Księgę Znaku oraz System Identyfikacji Wizualnej w najczęściej stosowanych formatach.

UWAGA: Wszystkie podmioty i instytucje, które zechcą skorzystać z logo Powiatu Świeckiego zobowiązane są do stosowania go zgodnie z załączoną poniżej Księgą Znaku.

W przypadku wątpliwości co do poprawności stosowania logo lub chęci przesłania projektu publikacji lub materiału promocyjnego do zatwierdzenia prosimy o kontakt pod adresem e-mail promocja@csw.pl.

Załączniki