Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego...

ZARZĄDZENIE NR 95/23 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej pozostającej w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego –...

ZARZĄDZENIE NR 91/23 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zalesiu Królewskim, przeznaczonej do...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego –...

ZARZĄDZENIE NR 90/23 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażem stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świeciu, przeznaczonej do...

Sprzedaż gruntu niezabudowanego dz. nr 180/2 Dolna Grupa, gm. Dragacz –...

Starosta Świecki  ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 180/2 o...

Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 161 w Świeciu –...

Starosta Świecki  ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 70,02 m2 wraz z udziałem w prawie własności części...