Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego_zarządzenie nr 64/24...

ZARZĄDZENIE NR 64/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO  z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Wierzchach, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego_zarządzenie nr 63/24...

ZARZĄDZENIE NR 63/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO  z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Przechowie, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego_zarządzenie nr 62/24...

ZARZĄDZENIE NR 62/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO  z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Przechowie, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego_zarządzenie nr 61/24...

ZARZĄDZENIE NR 61/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO  z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Przechowie, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego_zarządzenie nr 60/24...

ZARZĄDZENIE NR 60/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO  z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego_zarządzenie nr 58/24...

ZARZĄDZENIE NR 58/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO  z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego_zarządzenie nr 57/24...

ZARZĄDZENIE NR  57/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO  z dnia  3 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy

ZARZĄDZENIE NR 56 /24 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 2 lipca  2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej pozostającej w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

ZARZĄDZENIE NR 55/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starej Rzece (gm.  Osie) stanowiącej własność Skarbu...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, stanowiący załącznik nr 1  do Uchwały...

Zarząd Powiatu Świeckiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, stanowiący...