Sprzedaż gruntu niezabudowanego dz. nr 180/2 Dolna Grupa, gm. Dragacz

Starosta Świecki  ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 180/2 o...

Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 161 w Świeciu

Starosta Świecki  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 70,02 m2 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnej...