Kontakt

Dane adresowe:
Starostwo Powiatowe w Świeciu
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie
NIP: 559-16-98-086
REGON: 092361539

Dane kontaktowe:
telefon: +48 52 56 83 100
faks: +48 52 56 83 102
e-mail: sekretariat@csw.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Szczegółowe dane kontaktowe

Wydział Komunikacji i Dróg

Adres e-mail: komunikacja@csw.pl
tel.: 52 56 83 120

Mirosław Karwasz
pokój 113, parter
tel.: 52 56 83 120
e-mail: miroslaw.k@csw.pl

Agata Kotwica
pokój 109, parter
tel.: 52 56 83 125
e-mail: kolejkowy@csw.pl

Karolina Spichalska
pokój 116, parter
tel.: 52 56 83 122
e-mail: karolina.s@csw.pl

Magdalena Studzińska
pokój 116, parter
tel.: 52 56 83 124
e-mail: magdalena.s@csw.pl

Zygmunt Didyk
pokój 116, parter
tel.: 52 56 83 124
e-mail: zygmunt.d@csw.pl

Jowita Kunek
pokój 116, parter
tel.: 52 56 83 122
e-mail: jowita.k@csw.pl

Rafał Semrau
pokój 116, parter
tel.: 52 56 83 121
e-mail: rafal.s@csw.pl

Monika Wiśniewska
pokój 116, parter
tel.: 52 56 83 122
e-mail: monika.w@csw.pl

Jolanta Cosban-Woytycha
pokój 112, parter
tel.: 52 56 83 126
e-mail: jolanta.cw@csw.pl

Adres e-mail: prawajazdy@csw.pl

Iwona Traczyk
pokój 111, parter
tel.: 52 56 83 128
e-mail: iwona.t@csw.pl

Ilona Wyka
pokój 111, parter
tel.: 52 56 83 128
e-mail: ilona.w@csw.pl

Agnieszka Piotrowska
pokój 111, parter
tel.: 52 56 83 128
e-mail: agnieszka.p@csw.pl

Agnieszka Rybarczyk
pokój 213, I piętro
tel. 52 56 83 127
e-mail: agnieszka.r@csw.pl

Dominika Rodkiewicz
pokój 213, I piętro
tel.: 52 56 83 127
e-mail: dominika.r@csw.pl

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Adres e-mail: geodezja@csw.pl
tel.: 52 56 83 130

Geodeta Powiatowy
Romuald Rek
pokój 103, parter
tel.: 52 56 83 130
e-mail: romuald.r@csw.pl

Zastępca Geodety Powiatowego
Zbigniew Kiełpiński
pokój 206, I piętro
tel.: 52 56 83 131
e-mail: zbigniew.k@csw.pl

Adres e-mail: ewidencja@csw.pl

Maria Jakubowska
pokój 120, parter
tel./fax: 52 56 83 137
e-mail: maria.j@csw.pl

Jadwiga Mielewska
pokój 120, parter
tel./fax: 52 56 83 137
e-mail: jadwiga.m@csw.pl

Magdalena Olzak
pokój 120, parter
tel./fax: 52 56 83 137
e-mail: magdalena.o@csw.pl

Katarzyna Ostrowska
pokój 120, parter
tel./fax: 52 56 83 137
e-mail: katarzyna.o@csw.pl

Kierownik Ośrodka
Stefan Starszak
pokój 104, parter
tel.: 52 56 83 132
e-mail: stefan.s@csw.pl

Wioleta Emerle
pokój 121, parter
tel.: 52 56 83 136
e-mail: wioleta.e@csw.pl

Anna Aniszewska
pokój 101, parter
tel.: 52 56 83 134
e-mail: anna.a@csw.pl

Zofia Czapiewska
pokój 101, parter
tel.: 52 56 83 134
e-mail: zofia.c@csw.pl

Adres e-mail: mapanumeryczna@csw.pl

Agnieszka Bryśkiewicz
pokój 106, parter
tel. 52 56 83 135
e-mail: agnieszka.b@csw.pl

Dorota Waldowska
pokój 106, parter
tel. 52 56 83 135
e-mail: dorota.w@csw.pl

Maria Poćwiardowska
pokój 106, parter
tel. 52 56 83 135
e-mail: maria.p@csw.pl

Magdalena Holka
pokój 106, parter
tel. 52 56 83 135
e-mail: magdalena.h@csw.pl

Adres e-mail: zudp@csw.pl

Roman Binerowski
pokój 105, parter
tel.: 52 56 83 133
e-mail: roman.b@csw.pl

Adres e-mail: grunty@csw.pl

Marlena Kolbusz
pokój 205, I piętro
tel. 52 56 83 138
e-mail: marlena.k@csw.pl

Barbara Słowińska
pokój 205, I piętro
tel. 52 56 83 138
e-mail: barbara.sl@csw.pl 

Jolanta Lewandowska
pokój 205, I piętro
tel. 52 56 83 138
e-mail: jolanta.l@csw.pl

Wydział Architektury i Budownictwa

Adres e-mail: budownictwo@csw.pl
tel.: 52 56 83 145

Justyna Schmidt
pokój 208, I piętro
tel.: 52 56 83 145
e-mail: justyna.s@csw.pl

Beata Borucka
pokój 219, I piętro
tel.: 52 56 83 146
e-mail: beata.b@csw.pl

Barbara Łaszewska
pokój 219, I piętro
tel.: 52 56 83 146
e-mail: barbara.r@csw.pl

Grzegorz Parkitny
pokój 219, I piętro
tel.: 52 56 83 146
e-mail: grzegorz.p@csw.pl

Regina Trafalska
pokój 218, I piętro
tel.: 52 56 83 147
e-mail: regina.t@csw.pl

Agnieszka Gosiniecka
pokój 218, I piętro
tel.: 52 56 83 147
e-mail: agnieszka.g@csw.pl

Marek Stosik
pokój 218, I piętro
tel.: 52 56 83 147
e-mail: marek.s@csw.pl

Robert Wnęk
pokój 218, I piętro
tel.: 52 56 83 147
e-mail: robert.w@csw.pl

Wydział Finansowy

Adres e-mail: finansowy@csw.pl
tel.: 52 56 83 150

Danuta Trajder
pokój 203, I piętro
tel.: 52 56 83 150
e-mail: danuta.t@csw.pl

Magdalena Gerke
pokój 119, parter
tel.: 52 56 83 154
e-mail: magdalena.g@csw.pl

Alina Bannach
pokój 202, I piętro
tel.: 52 56 83 152
e-mail: alina.b@csw.pl

Joanna Maj
pokój 202, I piętro
tel.: 52 56 83 152
e-mail: joanna.m@csw.pl

Mariola Kuźma
pokój 202, I piętro
tel.: 52 56 83 153
e-mail: mariola.k@csw.pl

Małgorzata Witt
pokój 202, I piętro
tel.: 52 56 83 153
e-mail: malgorzata.w@csw.pl

Danuta Gerke-Ligierska
pokój 202, I piętro
tel.: 52 56 83 153
e-mail: danuta.gl@csw.pl

Małgorzata Mindrycka-Wójcik
pokój 202, I piętro
tel.: 52 56 83 153
e-mail: malgorzata.mw@csw.pl

Maria Wróblewska
pokój 202, I piętro
tel.: 52 56 83 151
e-mail: maria.w@csw.pl

Karolina Kleina
pokój 202, I piętro
tel.: 52 56 83 151
e-mail: karolina.b@csw.pl

Wydział Organizacyjny

Adres e-mail: organizacyjny@csw.pl
tel: 52 56 83 160

Jolanta Wieczorek
pokój 302, II piętro
tel: 52 56 83 160
fax.: 52 56 83 162
e-mail: jolanta.w@csw.pl

Marta Suchomska
pokój 301, II piętro
tel.: 52 56 83 165
e-mail: promocja@csw.pl

Joanna Kuś
pokój 301, II piętro
tel.: 52 56 83 165
e-mail: przetargi@csw.pl

Katarzyna Trybuła
pokój 316, II piętro
tel.: 52 56 83 100
e-mail: zdrowie@csw.pl

Ogólny adres e-mail: fundusze@csw.pl

Bożena Gaca-Zielińska
pokój 303, II piętro
tel.: 52 56 83 166
e-mail: bozena.gz@csw.pl

Joanna Rocławska
pokój 303, II piętro
tel.: 52 56 83 166
e-mail: joanna.r@csw.pl

Katarzyna Meller
pokój 302, II piętro
tel.: 52 56 83 161
e-mail: katarzyna.m@csw.pl

Lucyna Gosieniecka
pokój 302, II piętro
tel.: 52 56 83 161
e-mail: archiwum@csw.pl

Ogólny adres e-mail: it@csw.pl

Mirosław Trybuła
pokój 407, III piętro
tel: 52 56 83 163
e-mail: miroslaw.t@csw.pl

Wojciech Socha
pokój 407, III piętro
tel: 52 56 83 163
e-mail: wojciech.s@csw.pl

Hanna Kowalska
pokój 316, II piętro
tel.: 52 56 83 101
fax: 52 56 83 102
e-mail: kancelaria@csw.pl

Katarzyna Trybuła
pokój 316, II piętro
tel.: 52 56 83 100
fax: 52 56 83 102
e-mail: sekretariat@csw.pl

Mariola Mellentin
pokój 302, II piętro
tel.: 52 56 83 164
e-mail: kadry@csw.pl

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Adres e-mail: srodowisko@csw.pl
tel.: 52 56 83 170

Józef Gawrych
pokój 209, I piętro
tel.: 52 56 83 170
e-mail: jozef.g@csw.pl

Jarosław Jasnoch
pokój 217, I piętro
tel.: 52 56 83 171
e-mail: jaroslaw.j@csw.pl

Joanna Wiśniewska
pokój 216, I piętro
tel.: 52 56 83 173
e-mail: joanna.w@csw.pl

Justyna Sień
pokój 216, I piętro
tel.: 52 56 83 173
e-mail: justyna.si@csw.pl

Geolog
Krzysztof Kawczyński
pokój 216, I piętro
tel.: 52 56 83 173
e-mail: krzysztof.k@csw.pl

Katarzyna Duda-Zauer
pokój 217, I piętro
tel.: 52 56 83 172
e-mail: katarzyna.dz@csw.pl

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Adres e-mail: obywatelski@csw.pl
tel.: 52 56 83 175

Teresa Kierzkowska
pokój 305, II piętro
tel.: 52 56 83 176
e-mail: teresa.k@csw.pl

Ewa Gromowska
pokój 306, II piętro
tel.: 52 56 83 177
e-mail: ewa.g@csw.pl

Piotr Goździelewski
pokój 306, II piętro
tel.: 52 56 83 177
e-mail: piotr.g@csw.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w innej lokalizacji:
ul. Wojska Polskiego 173
86-100 Świecie
zobacz na mapie

Adres e-mail: pzoon@csw.pl
tel.: 52 56 83 230

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Katarzyna Bączyńska
tel.: 52 56 83 232
e-mail: katarzyna.b@csw.pl

Agnieszka Kwaśniewska
tel.: 52 56 83 230
e-mail: agnieszka.kw@csw.pl

Justyna Jasińska
tel.: 52 56 83 230
e-mail: justyna.j@csw.pl

Biuro Rady

Adres e-mail: biurorady@csw.pl
tel. 52 56 83 180

Sekretarz Powiatu
Iwona Karolewska
pokój 308, II piętro
tel.: 52 56 83 105
e-mail: sekretarz@csw.pl

Halina Matwiej
pokój 311, II piętro
tel. 52 56 83 180
e-mail: halina.m@csw.pl

Agnieszka Wnęk
pokój 311, II piętro
tel. 52 56 83 180
e-mail: agnieszka.w@csw.pl

Biuro Prawne

Adres e-mail: prawny@csw.pl
tel.: 52 56 83 111

Piotr Walczak
pokój 310, II piętro
tel.: 52 56 83 111
e-mail: piotr.w@csw.pl

Maciej Świerczyński
pokój 310, II piętro
tel.: 52 56 83 111
e-mail: maciej.s@csw.pl

Ryszard Paternoga
pokój 310, II piętro
tel.: 52 56 83 111
e-mail: ryszard.p@csw.pl