Pracodawco, jeżeli nie zgłosiłeś zatrudnienia obywatela Ukrainy będziesz miał jeszcze jedną...

Przygotowywane są przepisy, które umożliwią podmiotom powierzającym wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy złożenie powiadomienia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy,...

Безкоштовні курси польської мови / Darmowe kursy języka polskiego

Powiat Świecki wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej organizuje darmowe kursy języka polskiego. Adresowane są do obywateli Ukrainy przebywających na...

Dziękujemy za wsparcie!

Powiat Świecki aktywnie włączył się w pomoc finansową, rzeczową, psychologiczną oraz prawną dla uchodźców wojennych z Ukrainy. W tym celu wyasygnowaliśmy środki finansowe z budżetu...

Uchodźcy z Ukrainy będą mogli do końca czerwca bezpłatnie korzystać z...

Informujemy o możliwości skorzystania od 02 kwietnia 2022 r. z bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Powiat...

Powiat Świecki solidarny z Ukrainą! Zapraszamy do Deczna!

Zapraszamy do udziału w Biegu i marszu "Świecie solidarne z Ukrainą" organizowanym w ramach działań wspierających ludność sąsiedniej Ukrainy zmagającą się z wojenną zawieruchą. Całość...

Od dziś lekcje w eszkole dla uczniów z Ukrainy

Szacuje się, że z objętej wojną Ukrainy do Polski uciekło już ponad 400 tysięcy dzieci i młodzieży. Aby umożliwić im kontynuowanie nauki i wesprzeć...

Materiały nt. elementarnych zasad higieny w języku ukraińskim – do wykorzystania

Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo materiały do wykorzystania nt. elementarnych zasad higieny w języku ukraińskim opracowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.