Pracodawco, jeżeli nie zgłosiłeś zatrudnienia obywatela Ukrainy będziesz miał jeszcze jedną szansę

5314

Przygotowywane są przepisy, które umożliwią podmiotom powierzającym wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy złożenie powiadomienia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy, jeśli z jakiegoś powodu nie zrobili tego wcześniej.

Z przepisu tego będą mogli skorzystać ci pracodawcy, którzy dopełnili wszystkich formalności związanych z powierzeniem pracy poza założeniem powiadomienia lub złożyli je po terminie lub złożyli powiadomienie zawierające błędy.

Wprowadzony przepis jest niezwykle istotny z uwagi na fakt, że powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy bez dopełnienia obowiązku powiadomienia lub złożenie powiadomienia po terminie może być uznane za nielegalne powierzenia pracy.

Istotne jest również, że ten szczególny przepis będzie obowiązywał jedynie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy. Po tym terminie będą obowiązywały dotychczasowe zasady.

Sejm przyjął ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta.

Przebieg prac i tekst ustawy