Aktualności

Zdawalność egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 r. w szkołach prowadzonych przez...

  Szkoła Liczba osób % zdawalności Absolwentów Abiturientów które zdały egzamin które nie zdały egzaminu uprawnionych                            do egzaminu poprawkowego w roku szkolnym 2019/2020 Powiat Świecki - Licea ogólnokształcące (dzienne) I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu 100 100 88 12 11 88% II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu 40 40 32 8 8 80% III...

Pomoc dla producentów rolnych, którzy otrzymali zakaz hodowli świń

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym...

Wsparcie dla właścicieli lasów prywatnych

Wsparcie dla właścicieli lasów prywatnych Informujemy, że do 11 września br. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski składane przez właścicieli lasów prywatnych...