Aktualności

Spotkanie „O zdrowiu przy kawie”

Dnia 15 marca 2019 roku w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu odbyło się kolejne spotkanie „O zdrowiu przy kawie” finansowane ze środków...

Ogłoszenie o naborze na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WYBÓR PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH do przygotowania i realizacji projektu przygotowywanego w ramach konkursu RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie...

Silny wiatr

Zjawisko: silny wiatr Stopień zagrożenia: 1 Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński,...

Silny wiatr

Silny wiatr.

Silny wiatr