I sesja Rady Powiatu Świeckiego VII kadencji

838

W dniu dzisiejszym tj. 6 maja 2024 roku, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Powiatu Świeckiego, w trakcie której nowo wybrani radni złożyli ślubowanie.
Podczas sesji odbyły się m.in. głosowania tajne dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady, jego Zastępcy,  Starosty, Wicestarosty oraz Członków Zarządu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego –  Urszula Kempińska – Czerwińska
Wiceprzewodnicząca –  Ewa Otlewska
Starosta Świecki – Paweł Knapik
Wicestarosta – Roman Witt

W skład Zarządu Powiatu weszli – Paweł Knapik, Roman Witt, Iwona Manys, Anna Belt oraz Grzegorz Tomaszewski.

Powołano:
Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Jan Omilian – Przewodniczący Komisji
2. Radosław Liczkowski
3. Kamil Górka
4. Tadeusz Fiedurek
5. Grzegorz Goral
6. Ryszard Dembek
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
1. Dorota Kortas – Przewodnicząca Komisji
2. Tomasz Chiliński
3. Marek Kuta
4. Ewa Joachimiak
Stałe Komisje Rady Powiatu Świeckiego:
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
Komisję Infrastruktury i Gospodarki
Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Komisję Polityki Finansowej

Ponadto Rada Powiatu Świeckiego oddelegowała do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego Radnych Rady Powiatu Świeckiego w osobach: Grzegorz Goral oraz Jan Omilian.

Rada Powiatu Świeckiego podjęła również uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego Skarbnika Powiatu – Dariusza Woźniaka oraz uchwałę w sprawie powołania nowego Skarbnika – Agatę Puchowską.