Bielowszczak 2017

Mimio że tegoroczne Marsze na Orientację „Bielowszczak 2017” odbywały się w strugach deszczu, 18 marca 2017r na start przybyło aż 147 zawodników. Tym razem gościło...

Debata o samorządności

Podczas odbywającego się w poniedziałek (20 marca) w Przysieku III Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęto stanowisko wyrażające zaniepokojenie w sprawie kierunków rozwoju samorządności terytorialnej w...

Otwarcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lnianie

W dniu 1 marca 2017 r.  (środa)  w  Świetlicy Wiejskiej w Lnianie  odbyła się uroczysta inauguracja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy Filia...

Dzieje się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świeciu

"Życie teatrem czy teatr życiem" 14 marca w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świeciu odbyło się spotkanie z Patrykiem Rybusem współtwórcą grupy teatralnej Nieteatr. Gość opowiedział  o tym...

Seans o funduszach

Seans o funduszach. MR przygotowało filmy dotyczące pozyskiwania środków europejskich Jak zdobyć wsparcie z funduszy europejskich, kto może liczyć na dofinansowanie, a także gdzie szukać...

Szkolenie z tematyki praw pacjenta

W piątek 10 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyło się szkolenie z tematyki praw pacjenta. W spotkaniu wziął udział Starosta Świecki, pełnomocnicy...

Wyróżnienie i podziękowanie dla Wicestarosty Barbary Studzińskiej

9 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się XLIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Programy Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego podsumowujące perspektywę finansową 2007-2013. Wicemarszałek...

Starosta Świecki wziął udział w nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym ZPP na Jasnej...

Głównymi tematami spotkania były rola powiatów w dostarczaniu usług publicznych oraz tworzeniu warunków do zrównoważonego rozwoju wobec dokonujących się zmian legislacyjnych. Posiedzenie odbyło się 6...