Strona główna Biuro terenowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Biuro terenowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Biuro terenowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z lokalizacją w Świeciu jest otwarte w poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 7:30 – 15:30. Biuro znajduje się na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu w pokoju nr 209.

Pracownik: p. Justyna Ruszkiewicz
tel. 510 274 894
e-mail: biuro.swiecie@wfosigw.torun.pl

Zakres działalności biura:

  1. Podpisywanie umów w ramach programu “Czyste powietrze”,
  2. Kontrola w terenie realizowanych zadań w ramach programu “Czyste powietrze”,
  3. Udzielanie pomocy w wypełnianiu wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu (po wcześniejszym umówieniu terminu),
  4. Udzielenie pomocy w wypełnianiu wniosku o płatność (po wcześniejszym umówieniu terminu),
  5. Informowanie o ofercie WFOŚiGW w Toruniu skierowanej do beneficjentów instytucjonalnych i osób fizycznych.