Obchody Powiatowego Dnia Strażaka

178

Dnia 10 maja 2024 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka. W uroczystości uczestniczył Wicestarosta Powiatu Świeckiego Roman Witt.