Warto wspierać podmioty ekonomii społecznej

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w swoim piśmie poprosił o wspieranie podmiotów ekonomii społecznej poprzez np. zakup kartek świątecznych. My również zachęcamy...

Razem przywitajmy 2018 rok!

Starosta Świecki oraz Burmistrz Świecia serdecznie zapraszają na zabawę sylwestrową, która odbędzie się w amfiteatrze w Świeciu. Zabawa będzie trwała od godz. 23.00 do...

Obwieszczenie

Obwieszczenia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 j.t.) zawiadamiam , że...

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w...

Warunki zatrudnienia: 1) umowa o pracę - 1 etat, na czas określony (w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy), 2) praca wykonywana w siedzibie...

Konkurs ofert Nr 1 – Nieodpłatna pomoc prawna – Mobilny punkt...

Wzór sprawozdania.Wzór oferty.Konkurs ofert Nr 1.wzór oferty

Kolejne środki na drogi

W 2018 roku przebudujemy blisko 23,5 km dróg powiatowych. Kwota dotacji z budżetu państwa na zadania wyniesie 6 000 000,00 zł. Dwa wnioski złożone przez...

Spotkanie dla przedsiębiorców

Załącznik: Formularz zgloszeniowy ŚTP

„Programu wyrównywania różnic między regionami III”

 Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Ustala się dla beneficjentów pomocy z obszaru B, C, D Programu, termin składania kompletnych wniosków do...

Nabór do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu prowadzi nabór do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, na pierwszy stopień podoficerski, na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej,...