Oblodzenie

Zjawisko: oblodzenie Stopień zagrożenia: 1 Obszar:  dotyczy powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i wąbrzeski. Czas obowiązywania: od...

Ogłoszenie Starosty Świeckiego o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do...

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022...

W Tleniu odbył się Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dnia 5 grudnia 2022 roku w Tleniu  odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Gospodarzem spotkania była Pani Barbara Studzińska Starosta Świecki...

Jubileusz 70-lecia działalności i 5-lecia funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu

W czwartek 1 grudnia w Starostwie Powiatowym w Świeciu uczciliśmy Jubileusz 70-lecia działalności i 5-lecia funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Na uroczystości był...

Opady marznące

Zjawisko: opady marznące Stopień zagrożenia: 1 Obszar:  Dotyczy powiatów: brodnicki, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski i wąbrzeski. Czas: od godz. 19:00 dnia 05.12.2022 do godz. 04:00...

Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację zadania...

Do konkursu ofert przystąpiły dwie organizacje: 1. Fundacja „TOGATUS PRO BONO” ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn, 2. Zaborskie Towarzystwo Naukowe ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy. Zarząd Powiatu...

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Szanowni Państwo, Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu...

Uczniowie z Powiatu Świeckiego poznają Polskę…

Dnia 16 listopada 2022 r., w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, odbyła się wycieczka czterech klas Branżowej Szkoły I...

Oblodzenie

Zjawisko: oblodzenie Stopień zagrożenia: 1 Obszar: dotyczy powiatów: bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, wąbrzeski i żniński. Ważność: od godz. 15:00 dnia 21.11.2022 do...