Ogłoszenie

237

OGŁOSZENIE

o otrzymanym wsparciu finansowym w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w roku 2024 r., dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Lp. Nazwa Szkoły prowadzonej przez Powiat Świecki Typ interwencji Kwota przyznanego wsparcia
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy w Świeciu 3.2 Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych 12 000,00 zł