Powiat Świecki otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań...

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 – edycja 2024,...

Całodzienny Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich

Inkubator Przedsiębiorczości oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy zaprasza na Całodzienny Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich Wydarzenie odbędzie się w dniu 13.05.2024 r. w...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert...

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023...

Powiat Świecki w dniu 24.04.2024 roku podpisał umowę o powierzenie grantu na...

Powiat Świecki w dniu 24.04.2024 roku podpisał umowę o powierzenie grantu na dofinansowanie projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. W ramach projektu Powiat Świecki będzie realizował zadania w...

Konkurs “Działaj Lokalnie”

Zachęcamy do udziału w konkursie "Działaj Lokalnie" skierowanym do organizacji pozarządowych, np. fundacji, stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, kół gospodyń wiejskich wpisanych...

Zakończenie realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mających na celu...

W dniu 27.03.2024 roku Powiat Świecki zakończył realizację dwóch zadań podnoszących bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie oświetlenia na przejściach dla pieszych w miejscowościach...

Powiat Świecki podpisał umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn.: ...

Powiat Świecki w dniu 19 marca 2024 roku podpisał kolejną umowę na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej...

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert Nr 5 i 6

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 5 i 6 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe: 1. Konkurs ofert nr 5 Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie...

Informacja dot. naboru wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań...

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (edycja 2024) Powiat...

Szkolenie “Wypromuj swój biznes – montaż filmu dla początkujących”.

Dnia 09.04.2024 r. o godz. 10:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Świeciu, ul. Chmielniki 2b odbędzie się bezpłatne szkolenie “Wypromuj swój biznes - montaż filmu...