Otwarty konkurs ofert nr 9 w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz....

Otwarty konkurs ofert nr 8 w zakresie działalności na rzecz dzieci...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz....

Badanie “Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. realizowane będzie badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych. Celem badań rolniczych jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną...

ARiMR: Pomoc w sektorze zbóż i nasion oleistych – 1 czerwca...

Pomoc w sektorze zbóż i nasion oleistych – 1 czerwca rusza nabór wniosków Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji...

Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje...

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą...

Powiat Świecki złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie

Powiat Świecki złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie  Powiat Świecki w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-441/23 ogłoszony w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie...

Powiat Świecki realizuje projekt „Cyfrowy Powiat”

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 Powiat Świecki realizuje projekt „Cyfrowy Powiat” Powiat Świecki realizuje projekt „Cyfrowy Powiat” w  ramach Programu Operacyjnego Polska...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

OGŁOSZENIE o otrzymanym wsparciu finansowym w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w roku 2023 r., dotyczącego wspierania organów...

Zachęcamy do składnia uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag do oferty...

Ambasador Kociewia i Perełka Kociewia

Nadchodzi czas na nowych Ambasadorów Kociewia i na odkrywanie kolejnych  Perełek Kociewia Od roku  2018 , przy okazji  Walnych Plachandrów Kociewskich , Kociewiacy i miłośnicy...