Życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia składamy wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wysiłek, który...

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Sedici

STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Sedici  nr rej. CSW MG22 Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Starostwo Powiatowe w...

Do czego są zdolne projekty międzynarodowe? – zaproszenie na spotkanie

Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy serdecznie...

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i...

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się...

Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację...

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 1, 2, 3 i 4 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe: 1. Konkurs ofert nr 1. Nazwa...

Weź udział w spotkaniu i dowiedz się więcej!

Zaproszenie  Jesteście organizacją pozarządową i chcecie rozwinąć skrzydła? Macie pomysł jak ze znajomymi zagospodarować czas wolny? Mikrodotacje są dla Ciebie!   Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z...

Starosta Świecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej

Wyciąg z ogłoszenia Sporządzony zgodnie z §6 ust. 5a Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów...

Zaproszenie na szkolenie dla NGO!

Zapraszamy Organizacje Pozarządowe z terenu Powiatu Świeckiego na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad pozyskiwania dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań  publicznych. Szkolenie...

Powiat Świecki złożył wniosek o przyznanie pomocy na operację „Budowa...

Powiat Świecki w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych...

Urząd Marszałkowski ogłasza konkursy dla pozarządówek

Blisko 7 mln złotych znalazło się w puli środków, które trafią do kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych na realizację przyszłorocznych projektów adresowanych do mieszkańców regionu. Wnioski...