Kampania informacyjna Rights for all seasons / Prawa przez cały rok

15 czerwca 2021 r. Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę...

Zachęcamy do składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty...

Zapraszamy na Święto Kociewia!

6 sierpnia 2021 r. (piątek) Gdańsk stanie się na jeden dzień stolicą Kociewia! Ulicami przejdzie barwny Korowód, na Skwerze Heweliusza odbędą się Unikaty z...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina…

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że od czwartku, 1 lipca 2021r., wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji...

Ratownictwo medyczne przy Nowym Szpitalu w Świeciu otrzymało dwie nowoczesne karetki

Ratownictwo medyczne przy Nowym Szpitalu w Świeciu otrzymało dwie nowoczesne karetki. Oba ambulanse będą zabezpieczały rejon Powiatu Świeckiego. Jeden będzie stacjonował w Świeciu a...

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina przedsiębiorcom, o obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności...

Inicjuj z FIO 3.0

Jesteście organizacją pozarządową i chcecie rozwinąć skrzydła? Macie pomysł jak ze znajomymi zagospodarować czas wolny dzieciom? Mikrodotacje są dla Ciebie! Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z...

Zachęcamy do składnia uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty na realizację...

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w Powiecie Świeckim

W nawiązaniu do pisma Ministra Klimatu i Środowiska, Starostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju rozpoczęło...

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

Wczoraj (8 czerwca 2021 roku) Starosta Świecki Pani Barbara Studzińska, Wicestarosta Świecki Pan Franciszek Koszowski oraz Skarbnik Pan Dariusz Woźniak podpisali w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie...