Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Szanowni Państwo, Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu...

Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację zadania...

Do konkursu ofert  przystąpiła jedna organizacja: Zaborskie Towarzystwo Naukowe ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy. Zarząd Powiatu Świeckiego uchwałą nr 224/1487/23 z dnia 27 listopada 2023...

Podpisano Porozumienie Terytorialne dla OPPT Świecie

W piątek 24 listopada Gmina Świecie jako Lider Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Świecie podpisało Porozumienie Terytorialne z Województwem Kujawsko-Pomorskim, co umożliwia Powiatowi Świeckiemu i...

„Strzelnica w Powiecie 2024”

Informujemy, że Minister Obrony Narodowej ogłosił dwa Konkursy Ofert pn. „Strzelnica w Powiecie 2024”: Konkursu Ofert „Strzelnica w powiecie 2024” nr 1/2024/CWCR – to  konkursu...

Powiat Świecki zakończył realizację projektu pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego...

Powiat Świecki zakończył realizację projektu pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski...

Nagrody Starosty Świeckiego

Do 31 grudnia 2023 r. można składać wnioski o przyznanie Nagród Starosty Świeckiego dla osób, które swoją postawą lub osiągnięciami przyczyniają się do promocji...

PCPR w Świeciu informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na prowadzenie...

PCPR w Świeciu informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a. Do pobrania: 1. Uchwała Zarządu...

PCPR w Świeciu informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na prowadzenie...

PCPR w Świeciu informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. 1. Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego w sprawie...

INFORMACJA Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu informuje, iż w dniu 30 października 2023 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej  ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn....

Świętuj 11 listopada przy gęsinie i wygraj nagrody

Jak co roku w ramach akcji ,,Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina” zachęcamy mieszkańców regionu do rodzinnego świętowania Narodowego Święta Niepodległości. Relację z tego wydarzenia...