Powiat Świecki rozpoczął realizację projektu pn. „Budowa systemu instalacji OZE wraz...

Powiat Świecki rozpoczął realizację projektu pn. „Budowa systemu instalacji OZE wraz z magazynami energii dla obiektów będących własnością Powiatu Świeckiego” dofinansowanego w ramach Rządowego...

Starosta Świecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych

Starosta Świecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych na okres 3 lat położonych przy ul. Mickiewicza 27 w Świeciu stanowiących własność Skarbu...

Zachęcamy do składnia uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty...

Webinarium pt. „Cyfryzacja w przedsiębiorstwie – szkolenia i doradztwo”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na bezpłatne webinarium na temat możliwości pozyskania bezzwrotnego wsparcia na podnoszenie kompetencji cyfrowych dla przedsiębiorców. Data 25.05.2022 r. godz....

Powiat Świecki rozpoczął realizację projektu pn. „Podniesienie  bezpieczeństwa i komunikacji na...

Powiat Świecki rozpoczął realizację projektu pn. „Podniesienie  bezpieczeństwa i komunikacji na terenie szpitala w Świeciu poprzez budowę infrastruktury drogowej, ciągów pieszych oraz miejsc  parkingowych”...

Weź udział w X Historycznym Pochodzie Borowiaków!

W imieniu pana Michała Mroza, Starosty Tucholskiego, serdecznie zapraszamy grupy, organizacje i instytucje zainteresowane udziałem w jubileuszowym X Historycznym Pochodzie Borowiaków do nadsyłania zgłoszeń. Tegoroczny Pochód przejdzie ulicami...

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych w wieku 18-29...

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Zachęcamy do składnia uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty...

Weź udział w giełdzie B2B podczas Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego – Toruń,...

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako jeden z Partnerów Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego organizuje w dniu 20 maja 2022r.  giełdę kooperacyjną, polegającą na bilateralnych spotkaniach biznesowych firm z...

LGD zaprasza na konsultacje społeczne!

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zaprasza na konsultacje społeczne, które przyczynią się do opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na okres nowej perspektywy finansowej. Już dziś...