Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań...

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 3,4 i 5 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe: Konkurs ofert nr 3. Nazwa podmiotu:  Okręg...

Zachęcamy do składnia uwag do ofert w zadaniach publicznych

Zarząd Powiatu zachęca do wnoszenia uwag do ofert złożonych do poniższych zadań realizowanych na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Wizytacja budowy S5

6 maja 2021 roku Starosta Świecki Barbara Studzińska i Wicestarosta Franciszek Koszowski brali udział w spotkaniu dotyczącym budowy drogi ekspresowej S5. Podczas spotkania Wiceminister Infrastruktury...

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Szanowni Państwo, Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu...

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza!

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do zapoznania się z aktualnie trwającymi naborami na organizację miejsc stażowych: 1. Staż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych...

Praca Starostwa Powiatowego w Świeciu w weekend majowy

Starosta Świecki uprzejmie informuje, że  we wtorek 4 maja 2021 roku  wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w...

Kolejne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Nabór...

Powiat Świecki w ramach naboru nr 1/2020/FDS Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożył cztery wnioski aplikacyjne o dofinansowanie inwestycji drogowych. Na liście podstawowej zadań rekomendowanych...

Zarząd województwa rozpoczął negocjacje nowej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego...

Samorząd województwa przystąpił do negocjacji z rządem ostatecznej kwoty, jaką zamknie się budżet naszego programu operacyjnego 2021-2027. Usilnie zabiegamy o to, by były to...

Dotacje na budowę małych obiektów sportowych i sal gimnastycznych

Powstaną nowe boiska, siłownie zewnętrzne i strefy aktywności oraz przyszkolne sale gimnastyczne – w tym roku na rozbudowę infrastruktury sportowej w naszym regionie samorząd województwa...

2 miliony na przebudowę drogi Morsk – Świecie – Dworzysko dla...

Powiat Świecki otrzyma środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) Został rozstrzygnięty nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat Świecki otrzyma dotację 2 000...