Strona główna Dla mieszkańca Dofinansowanie zadań kulturalnych i sportowych

Dofinansowanie zadań kulturalnych i sportowych

Wnioski należy składać do 30 października roku poprzedzającego  wydarzenie. Można to zrobić osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu lub przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie (liczy się data wpływu wniosku do Starostwa).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania dofinansowania na organizację zadań sportowych i kulturalnych z budżetu Powiatu Świeckiego, który znajduje się poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt: 52 56 83 165 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres promocja@csw.pl.

Załączniki