Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego

236

Od 1 czerwca 2024 roku, wzorem poprzednich lat, w Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu wykonywane będą szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 20-walentnej, osobom dorosłym po 65 r.ż. w ramach realizacji programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”.

Do Programu zostaną zakwalifikowane osoby w wieku powyżej 65 r.ż., które nie były wcześniej szczepione przeciwko pneumokokom, nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do takiego szczepienia, mieszkają na terenie Gminy Świecie oraz wyrażają pisemną zgodę na udział w Programie.

Pacjent zainteresowany szczepieniem zobowiązany będzie do wcześniejszej rejestracji telefonicznej bądź osobistej w Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu – szczegółowe informacje na temat organizacji szczepień zostaną umieszczone na stronie internetowej przychodni w późniejszym terminie (www.mgp-swiecie.pl).

Program polityki zdrowotnej realizowany jest przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy we współpracy z Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wraz z jednostką samorządu terytorialnego – Gmina Świecie.

Cele programu jest zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród osób po 65 r.ż. Zmniejszenie chorobowości populacji ogólnej dzięki podniesieniu odporności populacyjnej.

Pneumokok, czyli Streptococcus pneumoniae to gram dodatnia bakteria występująca fizjologicznie  w jamie ustnej, gardle i górnych drogach oddechowych. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas kichania, kasłania.

Powoduje między innymi zapalenia:

  • zatok obocznych nosa
  • ucha środkowego
  • spojówek
  • pozaszpitalne zapalenie płuc

W sprzyjających warunkach bakteria ta przedostaje się do krwi i rozsiewa po organizmie, a zakażeniu może ulec każdy nadrząd i układ.

Wśród najcięższych inwazyjnych zapaleń wyróżniamy:

  • posocznicę
  • krwiopochodne zapalenie płuc
  • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
  • zapalenie wsierdzia
  • zapalenie stawów, kości, szpiku

Zakażenia pneumokokami dotyczą każdej grupy wiekowej. Szczególnie narażone są małe dzieci  i osoby
w wieku podeszłym. Ciężki przebieg choroby, zdecydowanie częściej, obserwuje się u osób z dodatkowymi czynnikami obniżającymi odporność, np. po usunięciu śledziony, przewlekłym nieżytem oskrzeli, astmą oskrzelową, inne.

Szczepienia są najskuteczniejszą bronią w walce z chorobami zakaźnymi. Pozwoliły opanować między innymi błonicę, krztusiec, polio, tężec, odrę, świnkę i różyczkę. Choroby wywoływane przez pneumokoki to kolejny ważny punkt na mapie szczepień.

W 2017 roku do kalendarza szczepień obowiązkowych wprowadzono szczepienie przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae dla dzieci urodzonych po 31.12.2016 roku. Osoby dorosłe,
a szczególnie po 65 roku życia również powinny zostać zaszczepione, ze względu na zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.