Program zapobiegania upadkom dla seniorów

Powiat Świecki - Starostwo Powiatowe w Świeciu przystąpiło do realizacji Programu zapobiegania upadkom dla seniorów. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok...

Seniorze, sprawdź Rachmistrza! Akcja edukacyjna Głosu Seniora W ramach ogólnopolskich kampanii społeczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać...

POLOmarket przekazał respirator dla szpitala!!!

W tym trudnym czasie każda pomoc dla szpitali jest wyjątkowo cenna. Ale ta wymaga szczególnych podziękowań! Pan Mirosław Podeszwik z firmy POLOmarket przekazał nieodpłatnie respirator dla...

Bezpłatna mammografia w mobilnej pracowni mammograficznej

Szanowni Państwo, LUX MED jeden z największych od lat realizatorów Programu Profilaktyki Raka Piersi w ślad za ogólnopolską kampanią promocyjną Ministerstwa Zdrowia pn. Planuję Długie...

Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem: “Choroby przenoszone przez wektory: małe ugryzienie,...

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia - upamiętniający rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W 2021 roku obchody przebiegają pod hasłem "Choroby przenoszone przez wektory:...

#PolskaNaNiebiesko – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu Autyzm jest jednym z bardziej skomplikowanych schorzeń i wyzwaniem zarówno w wymiarze medycznym, edukacyjnym jak i społecznym. Obawy z nim...

Światowy Dzień Zespołu Downa

Z zespołem Dow­na rodzi się śred­nio 1 na 1000 noworod­ków. Jest on wynikiem mutacji gene­ty­cznej, pole­ga­jącej na obec­noś­ci dodatkowego chro­mo­so­mu 21 – zjawisko to nazy­wa...

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Ustanowiony w 2001 roku przez Ministerstwo Zdrowia. Celem tego dnia jest edukowanie na temat depresji (zespołu zaburzeń psychicznych) . DEPRESJA – nie zna płci, wieku,...

Bezpłatna mammografia w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED

Szanowni Państwo, LUX MED jeden z największych od lat realizatorów Programu Profilaktyki Raka Piersi w ślad za ogólnopolską kampanią promocyjną Ministerstwa Zdrowia pn. Planuję Długie...