Powiat Świecki solidarny z Ukrainą! Zapraszamy do Deczna!

8354
Zapraszamy do udziału w Biegu i marszu “Świecie solidarne z Ukrainą” organizowanym w ramach działań wspierających ludność sąsiedniej Ukrainy zmagającą się z wojenną zawieruchą.
Całość środków pozyskanych z opłat startowych i dotacji zebranych do puszek na miejscu wydarzenia będzie przeznaczona na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Fundacja Makowo utworzyła zbiórkę publiczną i specjalne subkonto dedykowane pomocy Ukrainie w ramach Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie. Poza celem charytatywnym chcemy również wyrazić solidarność z narodem ukraińskim zmagającym się z wojną i wzmacniać przyjaźń polsko-ukraińską. Dodatkowym celem wydarzenia jest promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
W ramach Biegu & Marszu przeprowadzimy konkurs na najciekawsze i najbardziej oryginalne przebranie w barwach narodowych Ukrainy. Oczywiście zachęcamy do prezentowania również barw biało-czerwonych.
Uczestnicy niedzielnego wydarzenia będą mogli skorzystać z masy atrakcji:
  • stoisko Powiatu Świeckiego z gadżetami,
  • malowanie twarzy w barwy narodowe Polski i Ukrainy,
  • konkursy prowadzone przez animatora OKSiR Sport,
  • licytacja gadżetów związanych z Ukrainą,
  • pomiar ciśnienia i poziomu cukru,
  • słodkie przysmaki w ukraińskich barwach,
  • gorąca kawa i herbata.
___________________
Najważniejsze informacje:
DATA BIEGU & MARSZU: 13.03.2022 (niedziela), godz. 09:00 – 13:30 (start Biegu & Marszu: godz. 11:00)
DŁUGOŚĆ TRASY: 7 km
TRASA BIEGU & MARSZU: Trasa Biegu i marszu będzie przebiegać dookoła jeziora Deczno, częściowo przy nieograniczonym ruchu aut, w związku z czym wymagane jest poruszanie się po chodniku, poboczu i oznaczonych traktach leśnych. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej (regulamin – https://tmzs.org.pl/…/ruszyly-zapisy-na-bieg-marsz…/)
ZAPISY:
Warunkiem uczestnictwa w Biegu/Marszu jest:
– dokonanie rejestracji drogą mailową na adres kontakt@tmzs.org.pl, poprzez podanie imienia i nazwiska osoby zgłaszanej, informacji, czy zgłoszenie dotyczy biegu, czy marszu oraz przesłanie potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej (skan/zdjęcie)
– opłata w kwocie 30 zł lub wyższej na konto bankowe Fundacji Makowo: PKO Bank Polski SA, nr. 03 1020 5040 0000 6602 0235 1484 z dopiskiem „BIEG/MARSZ DLA UKRAINY”
– podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów (deklarację można również wydrukować samodzielnie – załącznik nr 1 regulaminu – i przekazać organizatorom podczas odbioru numeru startowego). Wypełnienie deklaracji uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wydarzenia.
HARMONOGRAM BIEGU & MARSZU:
Niedziela, 13.03.2022:
07:00 – 09:00 – Znakowanie trasy
09:00 – 10:30 – Biuro zawodów (OW Deczno, namiot organizatora – wydawanie numerów startowych, podpisywanie oświadczeń uczestnika i odbiór kuponów na posiłek)
11:00 – Start Biegu/Marszu
12:30 – Dekoracja zwycięzców Biegu & Marszu oraz ogłoszenie zwycięzcy w konkursie na najlepsze przebranie w narodowych barwach Ukrainy