Rezerwat Grabowiec

17947

W pobliżu Sartowic. Ma powierzchnię 27 ha. Jest rezerwatem leśnym. Wyróżnia się licznymi wąwozami i wzniesieniami urozmaicającymi teren. Obszar ten został objęty ochroną ze względu na zachowany grąd zboczowy z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin zielonych. Można tu spotkać dęby o obwodzie do 5-8 m.