Wały przeciwpowodziowe w gminie Dragacz

17908

Niskie wały przeciwpowodziowe były budowane na tym terenie już w okresie nowożytnym. Największą szkodę Wisła wyrządziła jednak w 1855 r., kiedy to na skutek powodzi przerwany został wał w kilkunastu miejscach a porwane chaty woda przenosiła aż na łąki tczewskie. Szkody w ludziach i sprzęcie były tak wielkie, że rząd pruski zdecydował się niezwłocznie na budowę wielkiego wału, który całkowicie chronił dolinę Sartowicko- Nowską przed wylewami. Na koronie wału umieszczone były często domy strażników wałowych, które gdzieniegdzie zachowały się do dziś. W 2014 r. przebudowano odcinek wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe. Celem inwestycji była poprawa ochrony przeciwpowodziowej niziny poprzez podniesienie wysokości istniejącego wału, uszczelnienie korpusu i podłoża wału, a także modernizację przejazdów wałowych oraz umocnienie skarp wału koszami wypełnionymi kamieniem. Po modernizacji wał spełnia obowiązujące normy, przepisy i wymogi techniczne odpowiadające standardom I klasy technicznej budowli hydrotechnicznych.