Rezerwat leśny Płutowo

17598

Ścisły rezerwat leśny “Płutowo”, o powierzchni prawie 18 ha. obejmuje część śródpolnego wcięcia erozyjnego w wysoczyznę morenową bezpośrednio sąsiadującą z doliną Wisły (gmina Chełmno). Dnem parowu płutowskiego płynie strumień, którego źródła położone są na polach między Kiełpem a Dorposzem Szlacheckim. Dość obficie i wartko płynie wiosną, bardzo skąpo późnym latem. W środkowym biegu przybiera charakter potoku górskiego, który jest przyczyną silnej erozji zboczy i dna jaru. Zbocza parowu są strome, pocięte poprzecznymi jarami.

W rezerwacie występuje kilkadziesiąt gatunków drzew i krzewów oraz kilkaset gatunków roślin zielnych. W drzewostanie najliczniej występują: grab, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, buk i jesion. Towarzyszą im wiązy (pospolity, szypułkowy, górski), jawor, olsza czarna, osika. Średni wiek drzew to 100-120 lat, a pojedyncze dęby, wiązy i lipy przekraczają nawet 200 lat. Najpospolitsze krzewy to: leszczyna, trzmielina europejska, bez czarny, czeremcha pospolita. Występuje tu również chroniony wawrzynek wilczełyko, a gdzieniegdzie dolne partie drzew oplata bluszcz pospolity – jedna z nielicznych krajowych lian.

Roślinność runa najlepiej i najpiękniej rozwija się wiosną w okresie pełnego oświetlenia dna lasu. Tworzy wówczas niezwykle barwny kobierzec. Biało zakwitają zawilce gajowe, marzanka wonna, szczawik zajęczy. Kontrastują z nimi niebiesko kwitnące przylaszczki i fiołki, żółto kwitnące zawilce oraz mające różne odcienie czerwieni: miodunka ćma, groszek leśny, kopytnik. Latem większość gatunków ustępuje roślinom o mniejszych wymaganiach światła i dno lasu zdominowane jest wówczas przez trawy oraz wysokie byliny.