Kamień Napoleoński

18359

O wymiarach ok. 110 na 150 cm. Z nieznanych powodów wyryto na nim  piastowską koronę i dwa krzyże maltańskie. Być może mają one związek z bitwą, która rozegrała się pod Drzycimiem w 1091 roku, pomiędzy wojskami polskimi pod dowództwem Władysława Hermana, a wojskami książąt pomorskich. Druga teoria głosi, że znaki te wyrył polski żołnierz armii napoleońskiej z oddziałów maszerujących przez nasze ziemie. Głaz jest pomnikiem przyrody nieożywionej.