Szlak przyrody w gminie Świekatowo

Rzeźba terenu została ukształtowana podczas ostatniego  zlodowacenia, około 16,5 tys. lat temu. Najczęściej występującą formą są płaskie i faliste równiny morenowe oraz sandrowe. Gmina Świekatowo...

Dąb Jan Kazimierz Wielki

Dąb Jan Kazimierz Wielki towarzyszy ludziom już ponad 700 lat! Stoi skromnie przy lokalnej drodze z Warlubia do Rulewa, patrząc jak bezpiecznie dorastają w...

Ścieżka dydaktyczna im. Kazimierza Łusiewicza

W Parowie Cieleszyńskim utworzona została w 2003 r. ścieżka dydaktyczna im.Kazimierza Łusiewicza, która składa się z 7 punktów informacyjnych opisujących walory przyrodnicze i geomorfologiczne parowu, a jej długość...

Wały przeciwpowodziowe w gminie Dragacz

Niskie wały przeciwpowodziowe były budowane na tym terenie już w okresie nowożytnym. Największą szkodę Wisła wyrządziła jednak w 1855 r., kiedy to na skutek...

Wdecki Park Krajobrazowy – brama Borów Tucholskich

Zapraszamy w Bory Wschodnia część Borów Tucholskich, a zwłaszcza tereny w środkowym biegu rzeki Wdy, od dawna urzekały pięknem lasów, czystymi wodami oraz dużą różnorodnością...

Kamień Napoleoński

O wymiarach ok. 110 na 150 cm. Z nieznanych powodów wyryto na nim  piastowską koronę i dwa krzyże maltańskie. Być może mają one związek...

Zimorodek

Zimorodki to w przeważającej większości gatunki tropikalnych i subtropikalnych stref klimatycznych. Nasz rodzimy zimorodek (Alcedo atthis) jest jedynym gatunkiem występującym w tak północnych krańcach...

Rezerwat „Ostnicowe Parowy Gruczna”

zajmuje powierzchnię 24 ha. Zbocza doliny Wisły między Grucznem i Topolinkiem przyciągają botaników ze względu na stanowiska rzadkich gatunków kserotermicznych. Najcenniejszym gatunkiem jest ostnica...

Rezerwat przyrody Jezioro Ciche

Rezerwat Jezioro Ciche położony jest przy drodze prowadzącej do leśniczówki Zalesie. Głównym celem ochrony jest roślinność wodna, bagienna oraz fragmenty grądu subkontynentalnego, gdzie niezwykle...

Rezerwat przyrody Jezioro Piaseczno

Najmłodszy rezerwat przyrody „Jezioro Piaseczno” utworzony został w 2001 r. Położony jest 4 km na północ od wsi Łążek. Piaseczno jest jeziorem polodowcowym typu...