Zalew Żurski

W  1929 roku w wyniku powstania Elektrowni Wodnej w Żurze utworzony został na Wdzie zbiornik zaporowy o powierzchni 440ha z bogato rozwiniętą linią brzegową...

Łabędź krzykliwy

Wielkością nie ustępuje dobrze nam znanemu łabędziowi niememu. Cały biały z żółtą nasadą dzioba i czarnym jego zakończeniem. Jak sama nazwa wskazuje, odzywa się...

Rezerwat Osiny

Rezerwat ( torfowiskowy ) - o powierzchni ogólnej 21,91 ha. Torfowiska wysokie i przejściowe zajmują przeważający obszar rezerwatu, a stanowiące je drzewostany tworzy głównie olcha czarna,...

Szlak przyrody w gminie Świekatowo

Rzeźba terenu została ukształtowana podczas ostatniego  zlodowacenia, około 16,5 tys. lat temu. Najczęściej występującą formą są płaskie i faliste równiny morenowe oraz sandrowe. Gmina Świekatowo...

Rzeka Wda

Ważnym elementem krajobrazu Wdeckiego Parku Krajobrazowego obok rzeźby terenu i szaty roślinnej są wody powierzchniowe. Obszar parku należy do zlewni Wisły i jej lewego...

Rezerwat przyrody Miedzno

Rezerwat ornitologiczny Jezioro Miedzno położony jest 4 km na północny wschód od Osia. Został utworzony w celu ochrony bogatych stanowisk populacji ptactwa wodnego i...

Rezerwat geomorfologiczny “Jezioro Fletnowskie”

Rezerwat geomorfologiczny "Fletnowo", o powierzchni ok. 25 ha, leży w zlewni rzeki Raczki będącej dopływem Mątawy (gmina Dragacz). Rynna fletnowska ma długość 10 km...

Ścieżka dydaktyczna im. Kazimierza Łusiewicza

W Parowie Cieleszyńskim utworzona została w 2003 r. ścieżka dydaktyczna im.Kazimierza Łusiewicza, która składa się z 7 punktów informacyjnych opisujących walory przyrodnicze i geomorfologiczne parowu, a jej długość...

Projektowany rezerwat geomorfologiczny „Parów Cieleszyński” „Cuda natury”

Parów Cieleszyński jest jedną z najokazalszych tego typu form terenu po tej stronie Wisły. Posiada ponad 4 km długości i ok. 50 m  głębokości. Na jego obszarze...

Wdecki Park Krajobrazowy – brama Borów Tucholskich

Zapraszamy w Bory Wschodnia część Borów Tucholskich, a zwłaszcza tereny w środkowym biegu rzeki Wdy, od dawna urzekały pięknem lasów, czystymi wodami oraz dużą różnorodnością...