Ścieżka dydaktyczna im. Kazimierza Łusiewicza

13952

W Parowie Cieleszyńskim utworzona została w 2003 r. ścieżka dydaktyczna im.Kazimierza Łusiewicza, która składa się z 7 punktów informacyjnych opisujących walory przyrodnicze i geomorfologiczne
parowu, a jej długość wynosi 2 km. Wejście na ścieżkę usytuowane jest przy trasie Topolno – Grabowo. Rozpoczyna się przed pasieką naprzeciwko znaku drogowego Grabówko i prowadzi w górę strugi. Po lewej stronie mijamy stanowisko skrzypu zimowego Equisetum hiemale, który przez cały rok ma piękną ciemnozieloną barwę. Na rozwidleniu dróg, kierujemy się ścieżką, z której widok rozciąga się na płynącą pod skarpą Strugę Niewieścińską.
Punkt 1 – Kontynentalny bór mieszany
Punkt 2 – Struga Niewieścińska i łęg wiązowo -jesionowy
Punkt 3 – Nisza źródliskowa i stanowisko bluszczu pospolitego
Punkt 4 – Nisza źródliskowa i turzycowiska
Punkt 5 – Największy piaskowiec – zlepieniec w Parowie Cieleszyńskim „Okap Cieleszyński”
Punkt 6 – „Jama Cieleszyńska”
Punkt 7 – Trzecie stanowisko piaskowca – zlepieńca Miejsce odpoczynku
– Wracając z wędrówki możemy zatrzymać się w zadaszonym miejscu nazywanym „Ostoją”, by móc przy drewnianych stołach zjeść posiłek.
(Pomiędzy Topolnem a Grabowem)