Zalew Żurski

11986

W  1929 roku w wyniku powstania Elektrowni Wodnej w Żurze utworzony został na Wdzie zbiornik zaporowy o powierzchni 440ha z bogato rozwiniętą linią brzegową długości aż 34 kilometrów. Szczególną cechą zalewu są liczne półwyspy, wyspy i zatoki. Brzegi zbiornika porastają starodrzewia z licznymi pomnikowymi dębami i lipami. W stromych skarpach o charakterze klifowym można spotkać licznie występujące zimorodki. Zalew jest ostoją bobrów, wydr i ptactwa wodnego. Bogaty świat ichtiofauny reprezentowany jest m.in. przy takie gatunki jak szczupak, sandacz, lin, okoń i płoć. Występuje tu również będąca pod ochroną różanka – wskaźnik czystych wód. Trafiają się także okazy suma europejskiego i troci jeziorowej. Nad brzegami znajdują się ośrodki wczasowe, domy wypoczynkowe i pola namiotowe. Zalew stwarza korzystne warunki do uprawiania sportów i wędkarstwa.