Szlak przyrody w gminie Warlubie

12577
  • Dwa dęby szypułkowe o obwodach w pierścienicy 570 i 580 cm rosnące przy drodze: Rulewo – Bąkowo na działce ewidencyjnej nr 61 obrębu Bąkowo.
  • Dąb szypułkowy o obwodzie w pierścienicy 420 cm, lipa drobnolistna o obwodzie w pierścienicy 355 cm oraz buk zwyczajny odmiany zwisłej o obwodzie
    pierścienicy 310 cm rosnące w zabytkowym parku dworskim na działce ewidencyjnej nr 85 obrębu Bąkowo.
  • Trzy dęby szypułkowe o nazwie ,,Dęby Bąkowskie” o obwodach w pierścienicy 940 cm, 670 cm, 560 cm rosnące przy drodze Rulewo – Warlubie na działce ewidencyjnej nr 118 obrębu Bąkowo w miejscowości Bąkowo.
  • Lipa szerokolistna o obwodzie w pierścienicy 409 cm rosnąca przy zabudowaniach na działce ewidencyjnej nr 160 obrębu Lipinki w miejscowości Blizawy, stanowiąca własność R. Wojciechowskiego zamieszkałego w Blizawach.
  • Grusza pospolita obwodzie pierścienicy 150 cm rosnąca na skarpie przydrożnej na działce ewidencyjnej nr 15 obrębu Bzowo w miejscowości Bzowo  stanowiąca własność M. Kosikowskiego zamieszkałego w Bzowie.
  • Lipa drobnolistna „Bona” o nazwie o obwodzie pierścienicy 730 cm rosnąca przy torach kolejowych po przeciwnej stronie stacji kolejowej w miejscowości Warlubie stanowiącej własność Skarbu Państwa pod zarządem Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku.
  • Dwa dęby szypułkowe o obwodach w pierścienicy 383 i 244 cm rosnące przy skrzyżowaniu dróg Rulewo – Warlubie – Bąkowski Młyn, stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem Zarządu Dróg Powiatowych w Świeciu nad Wisłą.