Bielik

12458

Nasz największy ptak szponiasty i jeden z największych w Europie. Przede wszystkim wielki – rozpościera swoje skrzydła na szerokość blisko 2,5m. Nasz największy ptak szponiasty i jeden z największych w Europie. Herbowy ptak Polski. Dorosłe poznać po złotym dziobie, jasno-płowej głowie i białym ogonie. Młodociane są mniej lub bardziej jednolicie brunatne. Swoją szatę będą nosić aż ukończą 4-5 lat. Nie wszystkie dożyją wieku dorosłego. Młodość to krytyczny okres w życiu każdego ptaka – i wszystkich zwierząt. Wówczas ginie ich najwięcej. Brak doświadczenia i wiedzy o świecie zbiera swoje fatalne żniwo. Gatunek podlegający ochronie ścisłej, wokół jego gniazd wyznacza się strefy ochronne. Umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i Załączniku Dyrektywy Ptasiej. W Polsce biotopem lęgowym bielika są lasy, różnego typu i wielkości, położone w pobliżu jezior, zalewów przymorskich, dużych stawów rybnych, szerokich dolin rzecznych i innych terenów podmokłych. Podstawowymi wymogami wobec miejsca gniazdowego są obecność starych i wytrzymałych drzew rosnących w niezbyt dużym zwarciu (łatwy dolot), na których ptak ten zakłada gniazda oraz rzadka obecność ludzi.