Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice Etap III

Powiat Świecki w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – schemat drogi lokalne, Oś priorytetowa...

Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach

Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej. Wniosek o dofinansowanie projektu...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko zakończona

Powiat Świecki zakończył rzeczową realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

Termomodernizacja budynku przy ulicy Hallera 9 w Świeciu

W odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 85/II/2.3/2012 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu Powiat Świecki w dniu 05.10.2012 roku złożył wniosek aplikacyjny pn. „Termomodernizacja...

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z...

W ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury...

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z...

Powiat Świecki w dniu 18 listopada 2010 roku w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr RPOWKP 54/I/1.1/2010 złożył wniosek na...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1233C Lniano – Bramka

W odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 54/I/1.1/2010 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu Powiat Świecki złożył w dniu 17.08.2012 r. wniosek aplikacyjny pn. „Przebudowa...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko

W dniu 31 lipca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk –...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice. Etap II

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice. Etap II złożony przez Powiat Świecki w odpowiedzi na konkurs nr...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1257 C Michale – Sartowice. Etap II.

Powiat Świecki zakończył realizację projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice. Etap II, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w...