Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową ścieżek rowerowych. Etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Trzebciny – Tleń

13563
Logo Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Herb Województwo Kujawsko-Pomorskie
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Napis Mój region w Europie

Powiat Świecki w dniu 18 listopada 2010 roku w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr RPOWKP 54/I/1.1/2010 złożył wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową ścieżek rowerowych. Etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Trzebciny – Tleń.” W ramach zadania przebudowane będą 2 km drogi powiatowej i ułożone zostanie 718 m chodnika. Planowana wartość projektu wynosiła wstępnie 2 960 039,99 zł. Zgłoszony do konkursu wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, merytoryczną oraz otrzymał dofinansowanie.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych Firma SKANSKA S.A., z którą w dniu 24 czerwca 2011 roku podpisano umowę na wykonanie prac na łączna kwotę 2.835.011,66 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec września 2011 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 890 297,77 zł
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi: 631 370,21 zł.

Inwestycja została zakończona zgodnie z planowanym terminem.

Całkowita Wartość inwestycji: 2 890 296,27 zł
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:631 370,20 zł
Wkład własny Powiatu Świeckiego: 2 258 926,07 zł

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osi - przed
Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie - po