Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko

14227
Logo Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Herb Województwo Kujawsko-Pomorskie
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Napis Mój region w Europie

W dniu 31 lipca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Umowę w imieniu Powiatu Świeckiego podpisały Starosta Świecki Marzena Kempińska i Wicestarosta Świecki Barbara Studzińska a w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marszałek Województwa Piotr Całbecki.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 343 134,00 zł, z czego 6 241 663,90 zł stanowi dofinansowanie, jakie uzyskał Powiat Świecki z EFRR.

Droga powiatowa nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko stanowi dojazd do dwóch obszarów gospodarczych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowanej drogi, tj. Obszaru Specjalnej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej oraz Vistuli Park I.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko został już zrealizowany. Na długości 3609,00 m (od przejazdu kolejowego do węzła drogowego „Dworzysko”) dostosowano nośność i nawierzchnię drogi do obciążeń spowodowanych wysokim natężeniem ruchu pojazdów ciężarowych. Wraz z przebudową drogi przebudowano chodniki, pobocza, zatoki autobusowe, zjazdy oraz poprawiono odwodnienie.