Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko zakończona

14064
Logo Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Herb Województwo Kujawsko-Pomorskie
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Napis Mój region w Europie

Powiat Świecki zakończył rzeczową realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Na długości 3609,00 m (od przejazdu kolejowego do węzła drogowego „Dworzysko”) dostosowano nośność i nawierzchnię drogi do obciążeń spowodowanych wysokim natężeniem ruchu pojazdów ciężarowych. Wraz z przebudową drogi przebudowano chodniki, pobocza, zatoki autobusowe, zjazdy oraz poprawiono odwodnienie.

W ramach promocji projektu Powiat Świecki wykonał następujące działania promocyjne:

  1. Tablice pamiątkowe,
  2. Reklamę w wagonach Express Inter City,
  3. Ogłoszenie w gazecie ogólnopolskiej i w magazynie pokładowym linii lotniczych Kaleidoscope,
  4. Film promocyjny,
  5. Billboard reklamowy zlokalizowany przy autostradzie A1,
  6. Spot reklamowy emitowany w telewizji regionalnej Gdańsk i Poznań i ogólnopolskiej TVP Info.

Całkowita wartość inwestycji: 7 399 813,03 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 6 227 780,18 zł
Budżet powiatu: 672 032,85 zł
Wkład własny partnera projektu: 500 000,00 zł

Powiat Świecki przebudował drogę nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko prowadzącą do terenów inwestycyjnych Vistula Park I zlokalizowanych w Świeciu.