Przebudowa drogi powiatowej nr 1233C Lniano – Bramka

13525
Logo Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Herb Województwo Kujawsko-Pomorskie
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Napis Mój region w Europie

W odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 54/I/1.1/2010 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu Powiat Świecki złożył w dniu 17.08.2012 r. wniosek aplikacyjny pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233C Lniano – Bramka” . Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.  Zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej Lniano – Bramka zakończyło się w grudniu 2012 roku. W ramach niniejszego zadania zostało przebudowane 8,830 km drogi oraz wybudowane 384 m chodnika. Całkowity koszt projektu wyniósł 2 398 382,02 zł. z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 539 092,94 zł, co stanowi 41,61% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1233C Lniano - Bramka - przed
Przebudowa drogi powiatowej nr 1233C Lniano - Bramka - po