Przebudowa drogi powiatowej nr 1257 C Michale – Sartowice. Etap II.

13404
Logo Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Herb Województwo Kujawsko-Pomorskie
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Napis Mój region w Europie

Powiat Świecki zakończył realizację projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice. Etap II, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – schemat drogi powiatowe, Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W ramach inwestycji wykonano następujący zakres rzeczowy:

 1. na całej długości przebudowywanego odcinka wykonano poszerzenie konstrukcji jezdni do szerokości 6 m,
 2. wybudowano chodnik i zatokę autobusową wraz z peronem z brukowej kostki betonowej,
 3. ułożono nowe warstwy konstrukcyjne jezdni oraz wykonano zjazdy z mieszanki mineralno-asfaltowej,
 4. wykonano obustronne opaski z kruszywa łamanego,
 5. w ramach zadania wycięto drzewa, a z poboczy usunięto karpiny i zakrzewienie,
 6. wymieniono istniejące przepusty pod zjazdami i ciągiem głównym drogi,
 7. wykonano wyspę dzielącą na wlocie drogi krajowej,
 8. wykonano ścieki z korytek betonowych trójkątnych oraz skarpowych,
 9. umocniono skarpy przy użyciu prefabrykowanych płyt ażurowych,
 10. zakupiono i ustawiono nową wiatę przystankową,
 11. zamontowano aktywne przejście dla pieszych,
 12. ustawiono barieroporęcze dla pieszych oraz stalowe bariery ochronne,
 13. wymieniono oprawy oświetleniowe i słupy drewniane na betonowe,
 14. wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome w technologii grubowarstwowej.

Całkowita wartość inwestycji: 1 726 279,96 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 800 000,00 zł
Powiat Świecki: 396 279,96 zł
Gmina Świecie – partner projektu: 530 000,00 zł