Renowacja XIX – wiecznej bramy wjazdowej oraz muru ogrodzenia w Bąkowie

Powiat Świecki złożył wniosek aplikacyjny na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja XIX – wiecznej bramy wjazdowej oraz muru ogrodzenia w Bąkowie”. Wniosek dotyczy renowacji muru...