Renowacja XIX – wiecznej bramy wjazdowej oraz muru ogrodzenia w Bąkowie

1698

Powiat Świecki złożył wniosek aplikacyjny na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja XIX – wiecznej bramy wjazdowej oraz muru ogrodzenia w Bąkowie”. Wniosek dotyczy renowacji muru ogrodzenia i bramy wjazdowej, które są częścią założenia dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr A/1323/1-5 z dnia 20 października 1990r. Całkowita wartość projektu wynosi 133 023,00zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 66 511,52zł.