Powiat Świecki w dniu 24.04.2024 roku podpisał umowę o powierzenie grantu na...

Powiat Świecki w dniu 24.04.2024 roku podpisał umowę o powierzenie grantu na dofinansowanie projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. W ramach projektu Powiat Świecki będzie realizował zadania w...

Powiat Świecki w dniu 13.12.2023 roku złożył wniosek aplikacyjny w ramach Konkursu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. W ramach projektu Powiat Świecki będzie realizował zadania w 3...