1768

Powiat Świecki w dniu 13.12.2023 roku złożył wniosek aplikacyjny w ramach Konkursu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W ramach projektu Powiat Świecki będzie realizował zadania w 3 obszarach:

 1. Obszar organizacyjny, który będzie obejmował opracowanie, Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji,
 2. Obszar kompetencyjny, w ramach którego przeprowadzane będą zarówno szkolenia podstawowe jak i specjalistyczne dla wszystkich pracowników, kadry zarządzającej, jak i pracowników IT,
 3. Obszar techniczny, w ramach którego będą zrealizowane zakupy.

Zadania we wszystkich trzech obszarach realizowane będą w n/w jednostkach:

 1. Starostwo Powiatowe w Świeciu
 2. I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu
 3. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu
 4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych, w Świeciu
 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu
 6. Zespół Szkół w Nowem
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu
 9. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu
 10. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu
 11. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu
 12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
 13. Dom Dziecka w Bąkowie
 14. Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce
 15. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu

Wartość całkowita projektu wynosi 933.959,80zł
Dofinansowanie wynosi 849.903,37zł
Wkład własny Powiatu Świeckiego wynosi 84.056,43zł
Termin realizacji wniosku 24 miesiące od momentu podpisania umowy o dofinansowanie.