Zachęcamy zainteresowanych do składania propozycji do oferty realizacji zadania.

7477

Zarząd Powiatu Świeckiego, działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z ofertą złożoną przez Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary w Nowem, uznał za celowe zrealizowanie zadania pn. „Mamy haka na czerniaka – sprawdź się po lecie”. Zgodnie z ustawą treść Uchwały dot. celowości wraz z ofertą musi zostać ogłoszona na okres 7 dni do publicznej wiadomości, aby umożliwić zainteresowanym wnoszenie uwag do oferty. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zachęca do wnoszenia uwag w terminie do 7 listopada 2019 roku, do godziny 15:30 na adres Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie, lub na adres: obywatelski@csw.pl

Rozpatrywane będą propozycje które wpłyną na adres w wyznaczonym terminie!

Załączniki