Edukacja konsumencka

4501

W związku z realizacją zadania – Edukacja Konsumencka – Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów p. Danuta Prochowska rozpoczęła cykl.szkoleń dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Pierwsze spotkanie odbyło się wczoraj w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu. Uczniowie nabyli wiedzę z zakresu znajomości obowiązków sprzedawcy i przysługujących konsumentowi praw.