XIII posiedzenie Komitetu Sterującego

XIII posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego odbyło się 18 czerwca 2018r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Sterującego...

XII posiedzenia Komitetu Sterującego ORSG Powiatu Świeckiego

08 marca br. po raz dwunasty w Starostwie Powiatowym w Świeciu zebrał się Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego, któremu przewodniczył Burmistrz Świecia...

Kolejne spotkanie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

01 lutego br. po raz dziesiąty w Starostwie Powiatowym w Świeciu zebrał się Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego, któremu przewodniczył Starosta Świecki...

IX posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

04 lipca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyło się kolejne - IX posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego, któremu przewodniczył Starosta...

Wpisz projekt do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

Starosta Świecki realizując założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza zainteresowane instytucje/organizacje/osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową do składania propozycji projektowych dot. działań finansowanych...

VII posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

18 stycznia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyło się VII posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie...

V posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

W dniu 16 września 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyło się V posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. W...

W jaki sposób możliwe jest uwzględnienie kolejnych projektów na Liście podstawowej...

O kształcie List podstawowych decyduje Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego, w skład którego wchodzi Starosta, Wójtowie/ Burmistrzowie Gmin oraz przedstawiciel Marszałka Województwa....