VII posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

13187

18 stycznia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyło się VII posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie rocznego raportu monitoringowego z realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Raport, który zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, zawiera Sprawozdanie z realizacji Strategii oraz dwie tabele monitorujące realizację Strategii – dla projektów, które otrzymały dofinansowanie oraz w zakresie złożonych wniosków o dofinansowanie, które są w trakcie oceny. Ponadto podczas posiedzenia dokonano zmian w Regulaminie Pracy Komitetu Sterującego ORSG Powiatu Świeckiego i uaktualniono zapisy Strategii ORSG Powiatu Świeckiego. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Świecki Franciszek Koszowski.

Do pobrania:

STRATEGIA ORSG Powiat Świecki 18.01.2017 r.

Załączniki_STRATEGIA ORSG Powiat Świecki 18.01.2017 r.

Załączniki