XII posiedzenia Komitetu Sterującego ORSG Powiatu Świeckiego

14128

08 marca br. po raz dwunasty w Starostwie Powiatowym w Świeciu zebrał się Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego, któremu przewodniczył Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda.

Głównym tematem posiedzenia była zmiana Strategii ORSG Powiatu Świeckiego w zakresie możliwości zwiększenia dofinansowania ze środków unijnych dla dwóch projektów – Gminy Jeżewo i Gminy Lniano – dotyczących inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

Poza zatwierdzeniem uchwały w sprawie Strategii, członkowie Komitetu podjęli Stanowisko w sprawie zwiększenia dofinansowania dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zapisanych na Liście podstawowej, a które jeszcze nie zostały złożone do konkursu. Stanowisko zostanie przekazane Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na zakończenie obrad omówiono sprawy bieżące związane z aplikowaniem o środki unijne.

Załączniki